Εισφορά

Δωρεές

Από το Μάρτιο του 2016 οι αφίξεις προσφύγων στις βόρειες ακτές της Λέσβου έχουν ελαττωθεί από χιλιάδες ανά ημέρα σε μερικές εκατοντάδες ανά εβδομάδα. Σαν αποτέλεσμα έχουμε μειώσει τις δραστηριότητές μας. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους πρόσφυγες που παραμένουν στο νησί οι αριθμοί των οποίων παρέμειναν σταθεροί σε περίπου 3.800. Κύριος στόχος μας είναι η παροχή εβδομαδιαίας επισιτιστικής βοήθειας στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων, των οικογενειών με ειδικές ανάγκες και πιο πρόσφατα, των ανύπαντρων γυναικών.

Μεταξύ του καλοκαιριού του 2016 και των αρχών του 2017, για παράδειγμα, δώσαμε βασική συμπληρωματική διατροφή σε εβδομαδιαία βάση σε 180 ασυνόδευτους ανήλικους στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια καθώς και σε 330 μέλη ευάλωτων οικογενειών που στεγαζόταν στην κατασκήνωση της Αλληλεγγύη Λέσβου (Lesvos Solidarity πρώην ΠΙΚΠΑ).

Επί του παρόντος, οι περισσότεροι ασυνόδευτοι ανήλικοι έχουν μετακινηθεί σε καταφύγια και τους υποστηρίζουμε με αντικείμενα εκτός τροφίμων, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Βρισκόμαστε σε κατάσταση αναμονής στην Moria σε περίπτωση νέων αφίξεων ασυνόδευτων ανηλίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε εβδομαδιαίο φορτίο επισιτιστικής βοήθειας στην Λέσβο Αλληλεγγύη σε 87 ανησυχητικά άτομα.

Ένα τρέχον έργο είναι να παράσχουμε τις απαραίτητες βελτιώσεις στο τμήμα των ανύπαντρων γυναικών στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια, ώστε να μπορούν να προετοιμάσουν φαγητό, να μαζευτούν με ασφάλεια για να επικοινωνήσουν, να μάθουν και να μοιραστούν πληροφορίες. Δημιουργήσαμε επίσης μια διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών που ονομάζεται NeedsHub.org που στοχεύει στην καλύτερη σύνδεση των δωρητών με μικρότερους, καθιερωμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Όπως πάντα, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξουμε την τοπική κοινότητα, η οποία υπέφερε πολύ από τη συνεχιζόμενη απώλεια του τουρισμού.

Οι δωρεές σας καθιστούν δυνατή τη δουλειά μας και βοηθούν στη βελτίωση των συνθηκών για πολλούς πρόσφυγες που αντιμετωπίζουν αβέβαιο μέλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα μας ή για να κάνετε δωρεά για να στηρίξετε τις προσπάθειές μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο office@asterias-starfish.org.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την υποστήριξή σας!


Τραπεζική Κατάθεση

Οι οικονομικές δωρεές μας επιτρέπουν να είμαστε ευέλικτοι και να κάνουμε αγορές με βάση τη μεγαλύτερη ανάγκη. Πάνω από το 95% των δωρεών κατευθύνονται άμεσα για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των προσφύγων. Είμαστε ευγνώμονες για τη δωρεά οποιουδήποτε μεγέθους. Ακόμα και η μιρότερη συμβολή σας βοηθά πραγματικά.

Τα στοιχεία του τραπεζικού μας λογαριασμού είναι:

Τραπεζικές καταθέσεις εντός Ελλάδος
Αριθμός λογαριασμού: 407/001155-00
Δικαιούχος: AΣΤΕΡΙΑΣ (ή ASTERIAS)
Τράπεζα: National bank of Greece Location: Mythimna

Διεθνείς τραπεζικές καταθέσεις
IBAN: GR4001104070000040700115500
BIC: ETHNGRAA
Account holder: AΣΤΕΡΙΑΣ (or: ASTERIAS)
Bank: National bank of Greece
Address for bank transfers: Mythymna Makres, Mythymna 81108 Lesvos


PayPal