Ο στόχος μας

Ο στόχος μας

 Στόχος του Αστερία είναι να προσφέρει πρακτική βοήθεια σε ευάλωτους ανθρώπους στη Λέσβο, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των κατοίκων της περιοχής. Ο Αστερίας συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις βοήθειας για την επίτευξη αυτού του στόχου.