Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία

 Διεθνείς ΜΚΟ  Ελληνικές ΜΚΟ  Δωρεές ιδιωτών  Φορείς  Ιδιωτικές επιχειρήσεις

 

2018 63 3 34

 

2017 28 42 28 2

 

2016 38 62

 

2015 15 56 13 16